Monday, March 27, 2023
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Blížiace sa vystúpenia

Rok 2022


7.5. 2022 - Pstruša - Deň bryndze

28.5. 2022 - Turová -deň obce

29.5. 2022 - Deň obce Podkonice

4.6.2022 - čepčenie Víglašský zámok

9.6. - 12.6. 2022 - zahraničný zájazd festival CIOFF Plzeň

26.6. 2022 - Požitavské folklórne slávnosti v obci Maňa

5.7. - 7.7. 2022 - Akademický Zvolen 

13.8. 2022 - Prenčov - Podsitnianske dni hojnosti

13.8.2022 - dni obce Hronsek

20.08.2022 - 150. výročie ŽOS Zvolen

21.08. 2022 - Párnica - festival Párnickô švábkobraňá

26.08.2022 - Dudince

29.8. - 7.9. 2022 - zahraničný zájazd Španielsko

1.10.2022 - DJGT Zvolen - 66. výročie súboru

15.10.2022 - DK Podborová - 66. výročie súboru

22.10.2022 - Tŕnie

08.11.2022 - Imatrikulácie Lesníckej fakulty

10.11.2022 - Noc Drevárskej fakulty

10.11.2022 - hotel Tenis

17.02.2023 - fašiangy na námestí SNP vo Zvolene

18.02.2023 - Fašiangy Čierny Balog

19.04. - 01.05.2023 - zahraničný zájazd Južná Kórea